Waldkatzen von der Y-Burg
Waldkatzen von der Y-Burg

 

 Quintessa von der Y-Burg

geb. 08.07.2017

black tabby mc.

Mutter: Gr. Int. Ch. Kassiopeya av Skandikatt

Vater: Weltchampion Doros av Skandikatt


 Tessa 3,5 Jahre

Top  |  Bianca.Schwer@web.de/07151-480410